ប្រពន្ធ័ CCTV

본문 바로가기

ប្រពន្ធ័ CCTV

ប្រពន្ធ័ CCTV

ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពមុខក្រោយ

ប្រព័ន្ធតាមដានសុវត្ថិភាព មុខក្រោយ របស់ក្រុមហ៊ុន ចេនថប់ ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបង្កើតកាមេរ៉ាពីរ ដាក់បញ្ចូលគ្នាអោយក្លាយជាតែមួយដែលមាន ផ្នែកខាងមុខនិងខាងក្រោយ ដែលប្រឈមគ្នានៅលើផ្លូវ ដើម្បីអោយវាអាចតំឡើងនៅតាមផ្លូវ ដោយការមើលមិនឃើញនៅក្នុងតំបន់ និងវាអាចបញ្ចញភ្លើងពណ៌។ ហើយវាក៏អាចកត់ត្រាទាំងផ្នែកខាងមុខនិងផ្នែកខាងក្រោយនៃផ្លាកលេខរបស់យានយន្តក្នុងពេលតែមួយ គឺពេលដែលយានយន្តនោះមានគោលបំណងដើម្បីបង្កើនល្បឿន ដោយខុសកំណត់។
ចំន ច ខាាំង
  • លុបបំបាត់ការត្រលប់ក្រោយ
  • បង្កើនអតិបរមាតម្លៃព័ត៌មានដោយការកត់ត្រាសន្លឹកលេខផ្នែកខាងមុខក្រោយ
  • កាត់បន្ថយការចំណាយនិង រក្សាតំលៃ ដោយកាមេរ៉ាប្រតិបត្តិការក្នុងសញ្ញានៅលើអេក្រង់

គោលដៅអជីវកម្ម

  • បណ្តាញផ្លូវជាតិទូទាំងប្រទេស

ប្រព័ន្ធសន្តិសុខដោយគ្មានមនុស្ស

ប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលដោយមិនប្រើមនុស្សរបស់ក្រុមហ៊ុន ចេនថប់ មានមុខងារសកម្មយ៉ាងខ្លាំង សម្រាប់ការការពារឧប្បត្តិហេតុនិងកត្តាហានិភ័យផ្សេងៗ ដោយសកម្មភាពតាមដានជាប្រចាំ។ ការិយាល័យ, កន្លែងសាធារណៈនិង ត្រូវបានតំឡើងនៅតាមឧស្សាហកម្មនិងកន្លែងផ្សេងៗដូចជាហាងទូទៅ ហើយវាអាចតាមដានវីដេអូ ដែលបានកត់ត្រាទុកក្នុងពេល យ៉ាងពិតប្រាកដ ពីទូរស័ព្ទចល័តនិងPC ម៉ូនីថរីង នីSB ។វាត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធរោទិ៍ អគ្គីភ័យ ដែល វាមានតួនាទី អាចការពារទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃ និងជីវិតរបស់មនុស្សបាន។
ចំន ច ខាាំង
  • ផ្ញើរសារSMSតាមរយៈឧបករណ៍ចាប់សញ្ញានៅពេលយប់នៅលើមូលដ្ឋានពេលវេលាពិត
  • បង្កើនលទ្ធភាពនូវការគ្រប់គ្រងតាមរយៈការគ្រប់គ្រងតាមពេលវេលាជាក់ស្តែង
  • កាត់បន្ថយការចំណាយលើការថែទាំសុវត្ថិភាព

គោលដៅអជីវកម្ម

  • ផ្ទះល្វែង, ការិយាល័យសាធារណៈ, សាលារៀន, សមាគមមន្ទីរពេទ្យ, អគារទូទៅ។ ល។